dinsdag 13 december 2011

UPDATE 11 februari - février :: studievoormiddag - matineé d'étude

NL

Noteer zaterdag 11 februari in uw agenda. Het ACV Brussel- Halle- Vilvoorde organiseert i.s.m le MOC Bruxelles en ACW Brussel een studievoormiddag 'Brussel en de Rand, een gezamelijke uitdaging'.


Het volstaat om te kijken naar het mobiliteits­infarct dat de leefbaarheid en het economisch weefsel bedreigt, de bevolkingsexplosie met alle gevolgen van dien voor scholen, crèches en huisvesting, de buitensporige vastgoedprijzen waardoor jongeren geen betaalbare woning meer vinden in eigen stad en streek,... Maar de uitdagingen waarvoor we staan trekken zich geen jota aan van gewestgrenzen. Een coherent en krachtdadig beleid dat over de gewestgrenzen heen kijkt dringt zich op. Maar hoe kunnen we zulk beleid vorm geven? Welke vorm kan deze dialoog en samenwerking aannemen? In de regio Tournai, Kortrijk en Lille heeft men de EUROMETROPOOL opgezet. Kan dit als model fungeren voor onze regio?
Het ACV BHV organiseert op 11 februari samen met het ACW en de MOC een studiedag over deze thematiek.

Van harte welkom!

09:15 > Onthaal met koffie09:45 > Inleiding
Marc Berghman, Verbondssecretaris ACW Brussel- Halle- Vilvoorde10:00 > Brussel en de Rand. Kansen en bedreigingen
Tim Cassiers, sociaal geograaf van de KUL en Michel Hubert, socioloog van de FUSL en directeur van het tijdschrift « Brussels Studies »10:30 > de Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai ter inspiratie van de hoofdstedelijke gemeenschap?
Stefaan De Clerck, Burgemeester van de stad Kortrijk en Benoit Cerexhe (Minister van Economie en Werk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)11:15 > Panelgesprek - Welke dialoog en samenwerking voor Brussel en de Rand? Tom Dehaene (Vlaams Parlementslid en OCMW-voorzitter Zemst); Nancy Vanespen (regiodirecteur UNIZO Vlaams Brabant & Brussel); An Descheemaeker (coördinator Bral); Alain Deneef (voorzitter Aula Magna); Jacques Debatty (voorzitter MOC Brussel).12:15 > Slot
Myriam Gerard en Ben Debognies, gewestsecretarissenINSCHRIJVEN voor 08 februari bij ben.debognies@acv-csc.be met vermelding van naam, vereniging, contactgegevens of bel op 02/ 557 84 06
Lees ter opwarming het artikel op onze blog: De EUROMETROPOOL Lille-Kortrijk-Tournai: ter inspiratie voor de “hoofdstedelijke gemeenschap”?F Notez le samedi 11 février dans votre agenda. La CSC Bruxelles organise, avec le soutien du MOC Bruxelles et l’ ACW Brussel une matinée d’étude "Brussel et de Rand, un défi commun."
 
La CSC de Bruxelles-Hal-Vilvorde dit : « Bruxelles et le Rand, un défi commun » car il suffit de considérer la mobilité menaçant la qualité de vie et le tissu économique, l’explosion démographique et ses conséquences pour les écoles, les crèches et le logement, les prix exorbitants de l’immobilier empêchant les jeunes de trouver un logement accessible dans la ville ou le Rand, etc. Les défis qui nous attendent n’ont que faire des frontières régionales. Une politique cohérente et énergique allant au-delà des frontières régionales s’impose. Mais comment façonner une telle politique ? Quelle forme ce dialogue et cette coopération peuvent-ils prendre ? L’EUROMETROPOLE a rassemblé les régions de Tournai, Kortrijk et Lille. Peut-elle servir de modèle pour notre région ? La CSC de BHV, l’ACW et le MOC organisent une journée d’étude pour y voir plus clair le 11 février. Soyez les bienvenues!09:15 > Accueil et café09:45 > Introduction Marc Berghman, Secrétaire fédéral de l’ACW de Bruxelles-Hal-Vilvorde  10:00 > Bruxelles et la périphérie. Opportunités et menaces
Tim Cassiers, géographe social à la KUL et Michel Hubert, sociologue aux facultés St-Louis et directeur de la revue « Brussels studies »10:30 > L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, source d’inspiration pour la communauté métropolitaine ?
Stefaan De Clerck, Bourgmestre de la ville de Courtai et Benoit Cerexhe (Ministre de l’Economie et de l’Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale)11:15 > Débat – Quel dialogue et coopération entre Bruxelles et la périphérie ? Tom Dehaene (membre du Parlement flamand et président du CPAS de Zemst); Nancy Vanespen (directrice régionale de l’UNIZO pour le Brabant flamand & Bruxelles); An Descheemaeker (coordinatrice de Bral); Alain Deneef (président d’Aula Magna); Jacques Debatty (président du MOC Bruxelles).12:15 > Conclusion
Myriam Gerard et Ben Debognies, secrétaires régionaux Bruxelles-Hal-VilvordeINSCRIPTIONS auprès de ben.debognies@acv-csc.be avant le 08 février. Veuillez mentionner vos nom, organisation et adresse électronique. Ou encore par téléphone au 02/ 557 84 06

Geen opmerkingen:

Een reactie posten