dinsdag 25 oktober 2011

Bekijk het grote Randdebat van tvbrussel en Ring TV

B-H-V is tegenwoordig de boeiendste streek van het land. tvbrussel en Ring TV organiseerden een debat over hoe het nu verder moet met Brussel en de Rand. Met o.m. Brigitte Grouwels, Bert Anciaux, Linda Van Waesberge, Gui Polspoel en Béatrice Delvaux.

Het debat kan u via de volgende link bekijken


http://www.brusselnieuws.be/video/httpuploadtvbrusselbedebat-111019flv

Hieronder volgt een korte samenvatting.  4 grote thema's werden behandeld:
Werken, Onderwijs, Wonen en Onderwijs.

1. Werken

Steeds meer Brusselaars vinden hun weg naar jobs in de Rand. Toch loopt dit moeizaam. Van de 60.000 jobs in de Rand worden slechts 1000 ingevuld door Brusselaars. Hinderpalen zijn taal, de juiste competenties en mobiliteit. Op deze drie terreinen is er vaak een mismatch.

Aan de interesse van Brusselaars in een job in de Rand heeft het niet gelegen. Zo verwelkomde de jobbeurs op de luchthaven van Zaventem vorig jaar 5000 geïnteresseerden waarvan 80% uit Brussel kwamen.

Het Franstalig onderwijs levert onvoldoende Nederlandskundigen af. Daar tegenover staat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en ook in de Rand die heel veel Franstaligen bereiken, en wel tweetaligen afleveren. Het Huis van het Nederlands kent een groot succes maar bereikt veel meer anderstaligen dan Franstaligen.

Openbaarvervoerlijnen lopen meer van van woonzones in de Rand naar Brussel dan vanuit woonzones in Brussel naar industrieterreinen in de Rand. Er wordt hier wel vanuit Vlaanderen aan gewerkt. Zo is er een nachtbus van De Lijn die Molenbeek, Anderlecht en Schaarbeek verbindt met de luchthavenregio.

Iedereen is het erover eens dat het een gedeelde verantwoordelijkheid moet zijn tussen overheid en bedrijfsleven om vraag en aanbod beter met elkaar te verbinden. Bedrijven moeten ook realistisch zijn in hun gevraagde competenties en taaleisen. Ze kunnen ook zelf taalcurssusen geven. Om jongeren benodigde competenties in de luchthaven en logistieke sector aan te leren heeft VOKA de Airport Academy opgericht met een succesratio van 80% van jongeren die daar een opleiding volgen.

2. Onderwijs


Vroeger ging men vanuit de Rand naar Brussselse scholen. Nu ziet men het omgekeerde fenomeen. Vlaanderen heeft ook massaal geinvesteerd in deftige middelbare scholen in de Rand.

Zowel in de Nederlandstalige scholen in Brussel als in de Rand zitten vele anderstaligen en Franstaligen. Er is vrees voor kwaliteitsverlies door een grote onevenwicht tussen een grote groep anderstaligen en een kleine groep Nederlandstaligen (vooral in Brussel). Men mag hierbij wel niet vergeten dat een school meer is dan het aanleren van intellectuele competenties. In die zin vormen multiculturele scholen met veel anderstaligen een sociale rijkdom.

20% van de Brusselse jongeren gaan naar Vlaamse scholen in Brussel terwijl deeze scholen bevolkt worden door gemiddeld 5 à 10% jongeren die van thuis uit Nederlandstalig zijn.

Om andertalige jongeren die naar Vlaamse scholen gaan echt te doen slagen moet het Nederlands meer worden dan louter een schooltaal. Ook de andertalige ouders zouden meer engagement moeten betonen.

3. Wonen


Jonge gezinnen in Brussel staan vaak voor de keuze: verder huren tegen een hoge prijs of wegtrekken naar goedkopere oorden. De vastgoedprijzen swingen de pan uit. Het wordt voor jongeren quasi onmogelijk om een eigendom te verwerven. Niet alleen in Brussel maar ook in de Rand.


Er zijn zowel in Brussel als de Rand initiatieven om betaalbare woningen aan te bieden. In Brussel heb je de GOMB en in de Rand biedt VLABINVEST betaalbare middenklasse woningen aan. Vlaanderen heeft ook haar grond - en pandendecreet dat wonen in eigen streek wil mogelijk maken.

Dit zijn echter druppels op een hete plaat. De overheid moet regulerender optreden. Tussen nu een 10 jaar verwacht men 100.000 extra zielen in Brussel. Het woonprobleem zal alleen maar nijpender worden.

4. Mobiliteit

Files in de Rand is gelijk aan een bedrijf van 9800 werknemers die gedurende een dag niets om handen hebben. Er zijn 4 vervoersmaatschappijen die stukje bij beetje meer trachten samen te werken. Ze werken aan één ticket en tariefintegratie. Dit gaat traag.

Brussel wil het autoverkeer fors reduceren in de binnenstad. Daarbij moet je ook de Ring in Vlaams Brabant betrekken want meer dan de helft van het verkeer op de Ring is Brusselgebonden. In die zin is het ook echt een Brusselse ring.

De tram naar Vilvoorde is destijds afgeschaft omdat men dacht dat het een verfransingsmachine was. Van zulke denkbeelden moet men af. Nu dat BHV gesplitst is, ligt daar een kans om met respect voor elkaar grondgebied op zoek te gaan naar oplossingen waar iedereen beter van wordt.

(BB)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten