dinsdag 13 december 2011

Ondanks hoge lonen in Brussel is de inkomenskloof Brussel - Vlaanderen nog nooit zo hoog.

Uit een nieuw rapport van de FOD Economie (Federale Overheidsdienst) over de inkomensevolutie in België blijkt dat het gemiddeld inkomen in Vlaanderen het hoogst ligt, terwijl het gemiddeld inkomen in Brussel en Wallonie onder het nationale gemiddelde liggen. Vooral de Brusselaars boeren achteruit. Zij zien hun gemiddeld inkomen dalen met 14% ten opzichte van de gemiddelde Vlaming.

Frappant hierbij is dat er een verschil is tussen inkomenscijfers en loonevolutie. In Brussel worden met voorsprong de hoogste lonen uitbetaald in ons land maar het zijn in hoofdzaak pendelaars die van deze hogere lonen profiteren. De lonen ligger er gemiddeld 15% hoger dan elders. Brussel trekt ook haar omgeving mee: op de tweede plaats komt Halle- Vilvoorde, gevolgd door Nijvel. De aanwezigheid van grote bedrijven, internationale instellingen en multinationals zijn hier niet vreemd aan. Maar de Brusselaars zelf profiteren hier niet van.

In een interview in Brussel Deze Week wijst de geograaf Christiaan Kesteloot op de trend dat mensen het centrum van Brussel verlaten en naar de Rand trekken vanaf het moment dat hun inkomen groot genoeg is om vastgoed te verwerven. Daarnaast is er de laatste jaren een migratie naar Brussel van buitenlanders die voornamelijk arm zijn. De gentrificatie waarbij rijkere buitenlanders naar het centrum komen weegt daar niet tegen op.

En français: Les revenus évoluent différemment selon les régions

Geen opmerkingen:

Een reactie posten