dinsdag 18 oktober 2011

ACV Brussel buigt zich over toekomst kanaal en Haven van Brussel (en verder).

(c) Jos Van de Velde
Op 17 oktober jl. organiseerde de werkgroep Werk, Vorming en Regionale Ontwikkeling van het  Brussel Regionaal Comité van ACV Brussel  een studiedag over het kanaal en de haven in Brussel. Op het programma stond een boottocht van het Bécodok (a/d Citroëngarage hartje Brussel) tot aan de Verbrande brug in Vilvoorde.


In de namiddag mochten enkele delegees uit de Brusselse havenbedrijven getuigen over hun job en kwamen maatschapelijk actoren zoals de Gewestelijk Ontwikkelingsmaatschappij Brussel (GOMB) en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams Brabant aan het woord.


Haven van Brussel: facts and figures
Phillipe Matthieu, adjunct directeur, schets het belang van de Haven van Brussel: 360 bedrijven en goed voor bijna 12.000 jobs (direct en indirect). Slechts een kleine percentage van de werknemers zijn echter Brusselaars hoewel het kanaal gelegen is langs Brusselse wijken met veel werkloosheid. De bedrijvigheid draait vooral rond bouwmaterialen en petroleumproducten. De Haven van Brussel houdt meer dan 600.000 vrachtwagens van de weg. De havenactiviteiten situeren zich voornamelijk in drie gebieden: de voorhaven (nabij de gewestgrens); het Becodok in het centrum van Brussel en de Biestebroekkaai in Anderlecht. Een belangrijk logisitiek project, het BILC, staat op de planning in de voorhaven nabij de gewestgrens.

Welke Haven van Brussel aan het kanaal willen we?
Momenteel is een maatschappelijk debat aan de gang in Brussel over de plaats van wonen, recreatie en economische activiteiten in de stad. Denis Grimberghs van de Gewestelijke Ontwikkelings Maatschappij Brussel (GOMB) somt enkele van de maatschappelijke kwesties op. Wat plant men waar? Horen logisitiek en betoncentrales thuis in het centrum? Wat is de maatschappelijke meerwaarde van Haven? Hoe komt dat zo weinig Brusselaars aan de bak geraken in de Brusselse havenbedrijven? Hoe zit het met de watergebondenheid van de vele bedrijven in de Haven? Veel vragen, weinig éénduidige antwoorden.

Het kanaal in Halle- Vilvoorde
De intergewestelijke dimensie werd op de studiedag niet uit het oog verloren. Het kanaal stroom immers dwars door Halle- Vilvoorde en Brussel. Daarom mocht iemand van de POM Vlaams Brabant het belang van de kanaalzone in Halle- Vilvoorde komen toelichten. Zowel ten Noorden (Vilvoorde) als ten Zuiden van Brussel (Lot - Halle) is er langs het kanaal serieus wat bedrijvigheid. Men telt voor beide zones 724 bedrijven en meer dan 5000 jobs. De zuidelijke kanaalzone is één van de oudste bedrijvenzones van Halle- Vilvoorde en kent een sterke vermenging van wonen en werken. Weinig bedrijven gebruiken echter het kanaal. Onder druk van de verstedelijking neemt de ruimte voor industrie af. In de Noordelijke kanaalzone rond Vilvoorde kampt men met moeilijkheden qua reconversie van oude vervuilde industrietterreinen. Dit kost namelijk handenvol geld.

Meer overleg is nodig
De vertegenwoordiger van de POM Vlaams Brabant haalt aan dat vooral voor deze Noordelijke Kanaalzone in Vilvoorde overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich opdringt. De Voorhaven van Brussel is niet veraf en maakt gebruik van dezelfde mobiliteitsinfrastructuur zoals de Grote Ring,  de Vilvoorde en Woluwelaan die nu al een punt van verzadiging kennen. Er is hier weinig overleg tussen Vlaanderen en Brussel gaf de POM Vlaams Brabant toe. Ook niet over ruimtelijke- economische ontwikkelingen. Nochtans zou er op basis van complementariteit (WIN-WIN) kunnen gewerkt worden. Nu is dit nog te veel op basis van concurrentie en elkaar vliegen afvangen.

De werkgroep Werk, Vorming en Regionale Ontwikkeling van het BRC zal de komende maanden jaren haar werkzaamheden omtrent het kanaal intensifiëren. Het kanaal staat immers midden in de belangstelling. Voor de Brussels regering is het een prioritaire interventiezone. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. (Meer info bij  Mohamed El Oualkadi, voorzitter van deze werkgroep mohamed.eloualkadi@acv-csc.be)

(tekst: Ben Bellekens)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten