vrijdag 24 juni 2011

Interregionaal Platform: 40 redenen waarom UPLACE Machelen geen goed project is.

Het Interregionaal Platform voor een Duurzaam Economisch beleid (Unizo, UCM, milieubeweging, ACV en ACW) liet weer van zich horen naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in het dossier UPLACE Machelen. De stedenbouwkundige vergunning voor dit mega shopping project op de oude industriële terreinen aan het viaduct van Vilvoorde is namelijk in openbaar onderzoek tot eind juli.

Het platform is in het voorjaar 2010 opgericht vanuit de zorg voor een duurzame economische en stedelijke ontwikkeling in Brussel en de Rand. Het platform verwacht van  de Vlaamse en Brusselse overheden een consistent en overlegd beleid voor de duurzame ontwikkeling van de brede regio.

40 redenen

In haar persdossier somt het platform 40 redenen op (!), op basis van onafhankelijke bronnen, waarom UPLACE geen goed project is. Het project is nefast voor de economische ontwikkelingen in grote delen van Vlaams Brabant én Brussel.  Hoewel de projectontwikkelaar er alles aan doet om ons van het tegendeel te overtuigen is het project een bedreiging voor bestaande handelskernen en zal het de files in de brede regio alleen maar verergeren. De 3000 beloofde jobs is wishfull thinking en de berekeningswijze onbekend.

Enkel rechtstreeks belanghebbenden zoals de gemeente Machelen, de projectontwikkelaar en VOKA lijken dit een goed project te vinden. Alle omliggende gemeenten in de ruime regio, Vlaamse en Brusselse adviesorganen, experts van diverse pluimage vinden UPlace een slechte zaak voor de ruime regio.

Slecht nabuurschap

De afwikkeling van het projectdossier is ook een flagrant voorbeeld van slechte governance en nabuurschap waarbij Vlaanderen en Brussel er niet in slagen om tot een gedeelde en duurzame visie op de economische ontwikkeling van de Brusselse metropolitane regio. Veelbetekenend is ook dat de projectontwikkelaar haar project aan de Vlaamse overheid verkoopt als een Vlaams project en aan internationaal investeerders als een Brussels project: de "Uplace Brussels project". Opportunisme?

Ondertussen is men aan de andere kant van de gewestgrens op nauwelijks 4km, 4km dus, van de terreinen van Uplace druk doend bezig met een andere groot shopping project 'Just Under the Sky' langs het kanaal in Schaarbeek...

>> de 40 redenen van het platform kan u hier lezen

(BB)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten