donderdag 7 juli 2011

Wat lezen we in de nota Di Ripo aangaande 2 REGIOS 1 UITDAGING?

Wat lezen we in de nota Di Ripo aangaande 2 REGIOS 1 UITDAGING?


Hoofdbrok is natuurlijk meer autonomie voor de regio’s, een batterij van sociaal- economische maatregelen, sanering van de overheidsfinancieën, de hervorming van de financieringswet. Het ACV heeft hier bij monde van haar voorzitter al hevig op gereageerd. Deze gaan we hier niet herhalen. (Zie http://www.acv-online.be/ voor standpunt Luc Cortebeeck).

Daarnaast spreekt Di Rupo in zijn nota over een grootstedelijke zone met Brussel en ruime omgeving - goed voor 1,8 miljoen inwoners. Vertegenwoordigers van de drie betrokken gewesten zouden in een zogenaamde grootstedelijke gemeenschap overleggen over gewestelijke bevoegdheden "die het belang van de gewesten overschrijden." Ook gemeenten en provincies kunnen zich aansluiten.

"Nauwe samenwerkingsverbanden tussen Brussel en zijn hinterland zijn essentieel en voordelig voor elk van de drie Gewesten," schrijft de formateur. "Deze verbanden zijn in het bijzonder belangrijk op het vlak van werk, economie, ruimtelijke ordening, mobiliteit, openbare werken en milieu."

Dit is niet nieuws. Ook in de Vlaamse en de Brusselse regeerakkoorden werd al eerder verwezen naar een vorm van betere samenwerking en dialoog tussen Brussel en het hinterland. Vraag alleen is hoe dit dan concreet gestalte zou kunnen krijgen.

Meer fiscale autonomie is een ook een rode draad door de formateursnota. Vraag is of hierdoor geen fiscale concurrentie gaat ontstaan tussen gewesten en gemeenschappen.  Wie wordt daar beter van? Het zal ook zorgen voor nog meer complexiteit in plaats van vereenvoudiging.

(BB)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten