woensdag 25 mei 2011

VOKA heeft strategie voor Brussel klaar

Weinig aandacht gekregen in de Nederlandstalige pers maar in Le Soir van 19 mei jl. kunnen we kennis maken met de strategie die de Brusselse afdeling van VOKA, het netwerk van Vlaamse ondernemingen, klaar heeft voor Brussel. Daar hoort volgens de Vlaamse patrons ook onlosmakelijk de Vlaamse Rand bij.

 Ze heeft hiervoor een nota neergepend met drie strategische doelstellingen.

1. Meer Vlaamse aanwezigheid in Brussel
2. Een betere band tussen Vlaanderen en haar hoofdstad
3. Een economische ontwikkeling over de gewestgrenzen heen.

De nota vertrekt van de premisse dat Brussel en de Vlaamse Rand meer en meer verweven geraken. Brussel vormt de hoeksteen van de Vlaamse Ruit.

Het is in het belang van beide regio's dat ze elkaar goed verstaan. Daarom moet volgens VOKA de Vlaamse aanwezigheid in Brussel versterkt worden door een doorgedreven tweetaligheid, behoud van taalgesplitste lijsten, grote(re) rol voor de gemeenschap op het vlak van onderwijs en cultuur,...Aan de pariteit in het bestuur op gewestniveau mag niet gemorreld worden want zij vormt de pendant van de pariteit op federaal niveau. En Brussel moet haar rol als hoofdstedelijke rol affirmeren want Brussel moet het kruispunt van de 2 grote gemeenschappen van dit land zijn.

Zoniet vergroot de (politieke) kloof tussen Brussel en Vlaanderen wat samenwerking zal bemoeilijken en de economische ontwikkeling van beide regio's fnuikt. En daar wordt niemand beter van. Brussel en Vlaanderen gedragen zich nu al als concurrenten en een verwijdering tussen Brussel en Vlaanderen zal dit alleen maar verergeren, aldus VOKA.
 
(BB)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten