dinsdag 17 mei 2011

Overlegcomité Halle- Vilvoorde leert Brussel beter kennen.

Donderdag 12 mei had het overlegcomité Halle- Vilvoorde gewestsecretaris Myriam Gerard van ACV Brussel te gast. Zij bracht ACV afgevaardigden uit Halle- Vilvoorde een presentatie over de sociaal- economische situatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het belang van een goede dialoog en samenwerking tussen Brussel en haar omgeving.

Myriam Gérard, gewestsecretaris ACV Brussel
Het overlegcomité Halle- Vilvoorde is een overlegorgaan van het ACV verbond Brussel dat zich bezighoudt met de sociale economische ontwikkeling van het arrondissement Halle- Vilvoorde. Het bestaat uit een vijftigtal afgevaardigen uit beroepscentrales en plaatselijke afdelingen.

Elke regio haar overlegorgaan

Het overlegcomité is destijds opgericht binnen het verbond Brussel- Halle- Vilvoorde om beter te kunnen inspelen op de sociaal- economische actualiteit in Halle- Vilvoorde. Sinds de federalisering van de Belgische staat en het ontstaan van gewest en gemeenschapsbevoegdheden zijn Brussel en Halle- Vilvoorde een eigen beleid beginnen uitstippelen inzake werkgelegenheid, economie, infrastructuur, ruimtelijke ordening, mobiliteit,...Aan Brusselse zijde heb je het Brussels Regionaal Comité (BRC) dat weliswaar een ander statuut heeft dan het overlegcomité aangezien. Brussel een gewest is en Halle Vilvoorde een arrondissement van het Vlaams Gewest.

Niet zomaar buren

De creatie van eigen instanties maakt ook dat de focus logischerwijze meer komt te liggen op de eigen regio waarbij de aanwezigheid van naburige regios, in dit geval Brussel, op de achtergrond geraakt. Bovendien is Brussel niet zomaar een buur maar de hoofdstad van dit land en de Europese gemeenschap, een belangrijke internationale zakenstad, een kosmopolitisch lappendeken en samen met Halle- Vilvoorde 's lands belangrijkste economische motor.

Intensieve wisselwerking tussen Brussel en de Rand

Het is dan ook goed om Brussel even voor het voetlicht te brengen en na te gaan welke wisselwerking er bestaat tussen Brussel en Halle Vilvoorde. Uit het exposé van Myriam Gerard onthouden we de volgende zaken:

- Brussel is een rijk gewest maar heeft een arme bevolking. Brussel vertegenwoordigt 20% van het Bruto Nationaal product hoewel het maar 10% van de Belgische bevolking er woont. Daar tegenover leeft maar liefst 1 op 4 onder de armoedegrens en 1 op 5 heeft geen werk.
- Daarom heeft Brussel geen economisch maar een sociaal probleem. Vooral de jongeren werkloosheid is een probleem. Deze bedraagt 35% en in sommige wijken bedraagt dit meer dan 50%
- De economische groei in Brussel lag de afgelopen 10 jaar hoger in Brussel dan in Vlaanderen en Wallonie: om en bij de 2,2%. Dit kan gezegd worden van de ruime regio rond Brussel. In Halle- Vilvoorde 2,9% en in Nijvel bedroeg de economische groei zelfs 4%. Helaas vertaalt deze groei zich niet in tewerkstelling voor de Brusselaars. Zie ook een recente studie "Economische groei zonder sociale vooruitgang: stand van zaken in Brussel" op de website van Brusselsstudies.
- Zelfs van het aanbod van laagkwalificeerde jobs profiteren de talrijke laaggeschoolde Brusselaars nauwelijkst. Frappant is het postsorteercentrum van Brussel waar maar 3% Brusselaar is.
-230.000 Vlamingen en 130.000 Walen pendelen dagelijks naar Brussel waar van een groot deel in Waals -en Vlaams Brabant wonen. 55% van de werknemers in Brussel zijn pendelaars. Omgekeerd zien we meer en meer Brusselaars naar Vlaanderen (40.000) en Wallonië (20.000) pendelen.
- Van de beroepsbevolking Halle- Vilvoorde werkt 40% in Brussel.
- Het administratief Brussel gewest (19 gemeenten) valt steeds minder samen met Brussel als ecnonomische regio (62 gemeenten).  Gaande van Chaumont-Gistouxin Waals-Brabant tot Edingenin Henegouwen en Kampenhout in Vlaams-Brabant  Diverse studies tonen dit aan. Zoals recent nog een studie van professor Etienne Van Hecke van de KUL. Hij spreekt in zijn werkstuk van een stadsgewest waarin  er een sterke samenhang is tussen  woonomstandigheden, migratie, werk en uitwisseling tussen centrum en rand.
- Ga je van het centrum van dit stadsgewest tot de rand, dus van Sint Joost ten Node tot Kampenhout, dan zie je het gemiddeld inkomen alleen maar toenemen.
- In Brussel wacht ons een sterke bevolkingsgroei. De volgende 10 jaar mogen we ons aan + 170.000 inwoners verwachten. Deze demografische boom zal zich onvermijdelijk ook in Halle- Vilvoorde laten voelen.
- Er zijn de schrijnende recente ervaringen rond milieuhinder die niet aan de gewestgrenzen stoppen: verbrandingsoven Drogenbos, spreiding vliegroutes boven Brussel, vervuiling Zenne,...
- Er is het opbod van megalomane shopping - en kantoorprojecten aan beide zijden van de gewestgrens in de Noordrand.

Vandaar het belang van intergewestelijke samenwerking. Enkele initiatieven:

- Het Brussels Regionaal Comité van het ACV heeft in haar laatste memorandum hierover stelling ingenomen:
" Een stadsgemeenschap als een samenwerkingsverband tussen het Brusselse Gewest en de steden en gemeenten rond Brussel en de twee andere gewesten"
- Er is het initiatief van het middenveld: Interregionaal Platform voor Duurzaam Economisch Beleid, dat haar 1 jarig bestaan viert.
- Ook in talrijke beleidsnota's, regeringsakkoorden en intentieverklaringen in Vlaanderen, Wallonië en Bruissel duikt de notie interregionale samenwerking op.

                                                                                    Ben Bellekens - ACV Brussel- Halle- Vilvoorde

Geen opmerkingen:

Een reactie posten