dinsdag 26 april 2011

Brussel stuwt België naar 11 miljoen

Sinds 19 maart 2011 zijn voor het eerst meer dan 11 miljoen mensen ingeschreven in het Rijksregister. De historische kaap is gerond onder impuls van de aanhoudende bevolkingsgroei in de grote steden. In de eerste drie maanden van 2011 kreeg het Brussels gewest er opnieuw bijna 5.000 inwoners bij.
De bevolkingsgroei is en blijft vooral een stedelijk fenomeen. Behalve in Brusselse gemeenten zoals Molenbeek, Anderlecht en Sint-Joost is de toename vooral voelbaar in Luik, Charleroi en Antwerpen, dat op 1 maart net geen half miljoen inwoners telde.

Volgens het Rijksregister, dat ook vreemdelingen die wachten op regularisatie meetelt, woonden op 1 maart 1.130.228 mensen in het hoofdstedelijk gewest. Drie maanden eerder waren dat er bijna 5.000 minder. Dat berekende Le Soir. Procentueel blijven vooral de westelijke gemeenten groeien.
© brusselnieuws.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten